Entreprenadbesiktning

För att få en opartisk bedömning av om en entreprenad är utförd enligt befintliga kontraktshandlingar och gällande byggregler, kan du beställa en Entreprenadbesiktning.

Entreprenadbesiktning kan ske i ett ellr flera steg beroende på bl.a. entreprenadens omfattning och ju tidigare du beställer besiktningen desto bättre är förutsättningarna för kvalitetssäkring av projektet.

Entreprenadbesiktningen är till fördel för såväl beställare som entreprenör då båda genom protokoll får ta del av resultatet och får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som ev återstår att åtgärda i entreprenaden.