Kontrollansvarig

När behöver du en kontrollansvarig?

I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd kräva en certifierad kontrollansvarig. Dock inte vid åtgärder avseende uthus, garage, andra småbyggnader, små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på om du behöver anlita en certifierad kontrollansvarig.

Det här gör jag

Jag upprättar en kontrollplan åt Er, är med på startmöte med byggnadsnämnden, vilket är en grund för hela projektet. Under byggtiden besöker jag arbetsplatsen vid olika moment för att göra erforderliga kontroller. Och vid slutbesiktningen är jag med och ser till att alla papper finns framme så att Ni kan få Ert slutbevis.